ДОП (друштвено одговорно пословање) и заједничке вредности

Подржавамо Ваше предузеће у остваривању корпоративне одговорности у областима социјалне заштите, образовања и екологије. Не као параван, већ стратешки.

Наредни дијаграм показује сву комплексност сарадње са нашим клијентима из приватног сектора, цивилног друштва, јавне управе и образовања и науке на пољу ДОП (друштвено одговорног пословања) и заједничких вредности као пољу саветовања.

У многим процесима реформи, показали смо да умемо да управљамо том комплексношћу. Чак и мали пројекти захтевају добро управљање како би били успешни. Без обзира да ли се ради о великим или малим, о краткорочним или дугорочним пројектима, иза сваког дијаграма стоји 25 година искуства стеченог пословањем које можемо поткрепити бројним референцама. Контактирајте нас.

 

Нове димензије економског и друштвеног напретка

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting