Публикације

Следеће публикације доступне су за преузимање. Захваљујемо на интересовању:

Научни радовислободан приступ

Kaufmann, H. R., Mewaldt, A., Sanchez Bengoa, D. (2012): Социјално предузетништво и међусекторска партнерства у земљама Средње и Источне Европе”, u Burger-Helmchen, T. (Ed.): Предузетништво - спол, географија и друштвени контекст, InTech издавач, Ријека, стр. 55-80; DOI: 10.5772/37972

Тржишно-оријентисано и интегрисано управљање модела за успјешну интернационализацију стручног образовања и обуке, Journal of Service Science, 7 (1), стр. 53-70

Научни радовиза преузимање са плаћањем

Mewaldt, A. (2010): Успостављање грађанског сектора у транзицијским земљама: Процеси локализације NVO, Journal Gruppendynamik und Organisationsberatung. 41 (3), стр. 235-254; DOI 10,1007 / s11612-010-0117-4

Mewaldt, A. (2015): Стварање заједничке вриједности кроз VET интернационализацију: Концептуални оквир у контексту економске глобализације, Journal of Human Resource Management, 18 (2); стр. 5-15; ISSN 1335-3888

Друге публикације

 „Европа покреће. Ми покрећемо Европу“. OEЦ Годишња конференција 2011. године на 20-огодишњицу постојања

Више од 10 нових питања за Андреу Мевалд

Нове димензије економског и друштвеног напретка

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting