Наше услуге

Пажљиво Вас слушамо и бринемо о Вашим потребама. Менаџмент промена изискује свесност о стварима какве заправо јесу. А ту је потребна и јасна визија свих учесника о томе куда се даље треба кретати.

Ваши циљеви су економски, социјални, еколошки и/или културолошки. Пажљивом анализом, заједно са Вама, развијамо свеобухватна решења – међународна, међусекторска, одржива.

Наша снага у таквим пројектима лежи у интерфејсу менаџмента приватног сектора, цивилног друштва, јавне управе, образовања и науке.

Услед модуларног модела пројеката, што се такође односи и на дугорочне пројекте реформи, у сваком тренутку можете одабарати консултантску услугу или практичну подршку која Вам је у том тренутку потребна. Чини нас јако срећним када са нама развијате своје „ноу-хау“ знање и капацитете.

Дијаграми активности у наших шест области деловања детаљно приказују пун обим нашег рада са клијентима. Кроз многе процесе реформи, показали смо да у потпуности умемо да управљамо њиховом комплексношћу.

Чак и мали пројекти захтевају добро управљање како би били успешни. Без обзира да ли се ради о великим или малим, краткорочним или дугорочним пројектима, иза сваког дијаграма стоји 25 година практичног искуства које поткрепљујемо бројним резултатима и референцама. 

Контактирајте нас!

Нове димензије економског и друштвеног напретка

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting