Tarptautiškumas

Drauge tyrinėkime naujas Europos rinkas. Mes galime pasiūlyti ilgus metus patirties ir kontaktus Rytų, Centrinėje ir Pietryčių Europoje, o taip pat vokiškai kalbančioje Europos dalyje. Mus rekomenduoja visa eilė pramonės ir prekybos sektorių atstovų.

Žemiau pateiktas minčių žemėlapis apibūdina kompleksiškai gvildenamas “Tarptautinės veiklos” temas ir kuriamus projektus kartu su klientais iš privataus, nevyriausybinio ir viešojo administravimo sektorių, o taip pat su švietimo ir mokslo atstovais. Mūsų ilgalaikė darbo patirtis kaitos procesuose įrodo, kad mes suvaldome šį kompleksiškumą. Net maži projektai turi būti tinkamai tvarkomi norint, kad jie būtų sėkmingi. Nesvarbu, ar didelis ar mažas, trumpas arba ilgalaikis yra projektas, už kiekvienos minčių žemėlapyje paminėtos sąvokos slypi 25 finansinių metų patirties, kurią mes mielai jums suteiksime drauge su rekomendacijomis. Susisiekime!

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting