Mokymai ir konsultavimas

Suteikite savo įmonės vadovams reikalingas vadovavimo tarptautinėms užduotims kompetencijas, o savo komandas parenkite tarptautiniam bendradarbiavimui.

Mokymus parengiame ir vykdome atsižvelgdami į konkrečius jūsų įmonės poreikius ir įvertinę esamą organizacijos kultūrą.

Žemiau pateiktas minčių žemėlapis apibūdina kompleksiškai gvildenamas “Mokymų ir konsultavimo” temas ir kuriamus projektus kartu su klientais iš privataus, nevyriausybinio ir viešojo administravimo sektorių, o taip pat su švietimo ir mokslo atstovais. Mūsų ilgalaikė darbo patirtis kaitos procesuose įrodo, kad mes suvaldome šį kompleksiškumą. Net maži projektai turi būti tinkamai tvarkomi norint, kad jie būtų sėkmingi. Nesvarbu, ar didelis ar mažas, trumpas arba ilgalaikis yra projektas, už kiekvienos minčių žemėlapyje paminėtos sąvokos slypi 25 finansinių metų patirties, kurią mes mielai jums suteiksime drauge su rekomendacijomis. Susisiekime.

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting