Mūsų paslaugos

Atidžiai įsiklausome ir žvelgiame į jūsų pateikiamus klausimus. 

Pokyčių valdymas reikalauja esminio visų dalininkų įsigilinimo ir aiškios vizijos, kuria kryptimi judėti, siekiant ekonominių, socialinių, ekologinių ir/ar kultūrinių tikslų. Dirbdami kartu su jumis, remdamiesi išsamia analize, parengsime pasiūlymus holistiniams – tarptautiniams, tarp-sektoriniams, tvariems - sprendimams. 

Pagrindinė mūsų stiprybė, rengiant ir vykdant tokius projektus, tai sąsajų – tarp privataus sektoriaus, pilietinės visuomenės ir viešojo administravimo sektoriaus, o taip pat švietimo ir mokslo – valdymas.

Konstruojant projektą moduliniu principu, jūs bet kuriuo metu galite nuspręsti, kokios ir kada jums reikės konsultacinės ar praktinės pagalbos planuojant ilgalaikius pokyčius. Esame laimingi, galėdami prisidėti prie jūsų know-how plėtros ir ateities pajėgumų didinimo. 

Žemiau pateiktose šešiose konsultavimo srityse, iliustruotose minčių žemėlapiais, rasite pristatytus bendrai su klientais kompleksiškai gvildenamų temų apibūdinimus.

Kad ir pats mažiausias projektas, bet ir jis turi būti gerai valdomas, norint sėkmingų rezultatų. Nežiūrint to, ar projektas didelės, ar mažos apimties, už kiekvieno minčių žemėlapio slypi 26-ių finansinių metų patirtis, kuria mes mielai pasidalinsime su jumis drauge su rekomendacijomis.

Susisiekite su mumis!

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting