Utworzenie Instytutu Międzywyznaniowego w Albanii

luty 2020

W Albanii tolerancja religijna i harmonia są uznawane za tradycyjne wartości społeczne. Tutaj zwłaszcza katolicy, prawosławni, muzułmanie i bektaszyci żyją już od wielu lat z sobą w pokoju. W Tiranie tworzony jest obecnie instytut międzywyznaniowy.

W wyniku przeprowadzonego w ubiegłym roku przez zespół OEC w siedmiu krajach bałkańskich mapowania w obszarze dialogu międzywyznaniowego, renomowany think tank "Albanian Institute for International Studies (AIIS)" i "Interreligious Council Elbasan (IRCE)" wspólnie podjęły inicjatywę otwarcia Instytutu Międzywyznaniowego w Tiranie.

Przy zaangażowaniu wszystkich ważniejszych interesariuszy, obie organizacje pracowały nad koncepcją powołania nowego instytutu. Oprócz wspólnot wyznaniowych w proces ten włączeni byli, w ramach moderacji OEC, również lokalni przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji miejskich, a także ważniejszych instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych i przedstawicieli mediów.

Ze względu na kryzys związany z COVID 19 i wprowadzone w Albanii obostrzenia, planowana na 12 marca 2020 r. konferencja mająca na celu publiczną prezentację projektu musiała niestety zostać w ostatniej chwili odwołana. Tworzenie Instytutu Międzywyznaniowego przebiegać będzie w dwóch fazach: w fazie 1 utworzony zostanie departament badawczy i departament pracy nad projektami na poziomie lokalnym. W fazie 2 dołączony zostanie departament ds. współpracy międzynarodowej, którego zadaniem będzie wymiana i współpraca w regionie Bałkanów. Prace wdrożeniowe nad instytutem mają się rozpocząć tak szybko, jak to tylko możliwe.

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting