Nasze usługi

Słuchamy Państwa i bardzo dokładnie analizujemy aktualną sytuację Państwa organizacji. Warunkiem koniecznym profesjonalnego zarządzania zmianą jest jasna wizja wszystkich uczestniczących w niej podmiotów, w jakim kierunku ta zmiana powinna pójść.

Wszystko jedno, czy mają Państwo cele o podłożu ekonomicznym, społecznym, ekologicznym i /lub kulturowym. W oparciu o staranną analizę opracujemy wspólnie z Państwem kompleksowe rozwiązania, zarówno w podejściu międzynarodowym, międzysektorowym, czy też zrównoważonym.

Naszą szczególną mocną stroną w takich projektach jest zarządzanie punktami styku takich obszarów funkcjonalnych jak sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie, administracja publiczna oraz świat nauki i wiedzy.

Dzięki modułowej budowie projektów w każdej chwili mogą Państwo zdecydować, które z oferowanych przez nas usług doradczych będą Państwo rzeczywiście potrzebować. Niezwykle ważne jest dla nas, że dzięki nam poszerzą Państwo wiedzę i poprawią efektywność funkcjonowania swoich organizacji. 

Poniższe Mind-Maps (mapy myśli) obrazują sześć naszych obszarów doradczych i ukazują kompleksowość naszej pracy Klientami. Udowodniliśmy już w wielu projektach, że potrafimy zarządzać tak złożonymi projektami. 

Również małe projekty muszą być dobrze zarządzane, aby odniosły sukces. Nie ma znaczenia, czy chodzi o duże, czy o małe projekty, o krótko- lub długoterminowe, za każdą "mapą myśli" stoi nasze długoletnie, bo już ponad 25-letnie doświadczenie doradcze, które chętnie udokumentujemy Państwu w naszych referencjach.

Skontaktuj się z nami!

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting