Problemowo zorientowana adaptacja iteracyjna (PDIA)

Grudzień 2017

Zespół składający się z trzech doradców OEC i Grant Manager organizacji Porticus wzięli udział w kursie on-line „Problemowo zorientowana adaptacja iteracyjna” („Problem Driven Iterative Adaptation“ <PDIA>), który został zorganizowany przez Centrum Rozwoju Międzynarodowego na Uniwersytecie Harvarda.

PDIA opisuje w sposób kompleksowy metodykę służącą wzmacnianiu sprawności organizacji państwowej w krajach rozwijających się i rynkach wschodzących (więcej na ten temat tutaj).

Metodyka ta wzbogaci jeszcze bardziej podejście doradcze OEC, charakteryzujące się wąską wielosektorową współpracą z lokalnymi i zagranicznymi interesariuszami oraz zorientowane na proces (również przez dłuższe okresy przygotowywania projektu i jego wdrażania). Daje to gwarancje powstawania trwałych i pasujących do lokalnego kontekstu rozwiązań.

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting