Estonia, Litwa, Łotwa

Październik 2019
Bałtycki łańcuch - BaltskýŘetěz, Kusurija [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

OEC rozpoczyna cykl zajęć dydaktycznych na niemieckim Uniwersytecie Federalnych Sił Zbrojnych (Universität der Bundeswehr) w obszarze komunikacji międzykulturowej z krajami bałtyckimi.

23 sierpnia br. kraje bałtyckie obchodziły 30. rocznicę „Śpiewającej rewolucji” z 1989 roku. W tamtym czasie mieszkańcy trzech bałtyckich krajów utworzyli łańcuch o długości 600 km od Tallina (Estonia) przez Rygę (Łotwa) do Wilna (Litwa), aby zademonstrować wolność i niezależność od Związku Radzieckiego. W ostatnim czasie pamięć o „Bałtyckim łańcuchu” została podjęta przez ruch demokratyczny w Hongkongu, aby zwrócić współcześnie uwagę na prawa do wolności na świecie.

Dziś już NATO dba o bezpieczeństwo krajów bałtyckich. W ramach tzw. „Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO” (ang. Enhanced Forward Presence), Bundeswehra przewodzi wielonarodowej grupie bojowej stacjonującej na Litwie.

W czasie seminarium blokowego „Studia Plus” studenci Uniwersytu Federalnych Sił Zbrojnych zdobywają kompleksową wiedzę na temat Estonii, Litwy i Łotwy. Ponadto zajmują się oni historią oraz bieżącymi wydarzeniami politycznymi w regionie Morza Bałtyckiego i na obszarach przyległych. W kręgu zainteresowań są tu więc m.in. kraje takie jak Polska, Rosja i Ukraina.

Celami seminarium prowadzonego przez p. Andreę Mewaldt są przede wszystkim: uwrażliwienie na komunikację międzykulturową i szacunek oraz konfrontacja z tym jak widzimy siebie sami i jak widzą nas inni. U uczestników pobudzane również będą procesy refleksji krytycznej i kształtowania opinii politycznej. Powinni oni sobie postawić zasadnicze pytania: „W jakiej Europie chcemy żyć?”, „Strategiczne tworzenie bloków, czy współpraca gospodarcza, kulturalna i naukowa z Rosją - jaka architektura bezpieczeństwa byłaby najlepsza?”

Jeśli planują również Państwo merytoryczne i praktyczne seminaria, szkolenia lub inne wydarzenia dotyczące Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą ekspertką p. Andreą Mewaldt (email: mewaldt@open-europe-consulting.eu).

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting