Uvod u iskustveno ućenje u BiH

Oktobar 2017

U ime Porticusa, iz Beča,  kao glavnog donatora, te u bliskoj saradnji i koordinaciji sa Ministarstvom civilnih poslova u Bosni i Hercegovini (BiH), "Open Europe Consulting" - konsultantska kompanija iz Minhena, pod vodstvom gđe Andrea Mewaldt, vodi razvoja koncepta za nacionalni projekat "Uvođenje iskustvenog učenja u formalno obrazovanje u BiH". Faza koncepcije počela je 2016. godine i biće završena krajem 2017. godine.

Trenutno svi radovi na konceptu projekta koordinišu se između Odeljenja za obrazovanje uMinistarstvu civilnih poslova BIH  i svih ministarstava obrazovanja u zemlji: 10 kantonalnih ministarstava obrazovanja u Federaciji BiH, Ministarstva obrazovanja Republike Srpske, Odjeljenja za Obrazovanje Brčko Distrikta, kao i Federalno Ministarstvo obrazovanja u BiH.  Trenutno, ovo je  jedinstvena konstalacija na nivou države, koja prevazilazi barijere podjeljenih obrazovnih sistema.

Po jedan predstavnik iz svakog od nadležnih ministarstava dodeljen je "Tehničkom timu" (= 1 predstavnik ministarstva) pod rukovodstvom OEC-a, koji je odgovoran za pripremu sadržaja projekta. Svaki predstavnik redovno prisustvuje radnim sesijama ili radi između sastanaka na posebno instaliranoj online platformi "Project Place".

Cilj i glavni fokus projekta jeste obuka nastavnika, što podrazumijeva pripremu i pružanje nastavnih materijala, kao i direktno uvođenje akciono orijentiranog-nastavnog predmeta u osnovne škole u Bosni i Hercegovini.

Lokalne nevladine organizacije, kao i regionalni i međunarodni eksperti, integrisali su  svoje iskustvo iz oblasti iskustvenog učenje u koncepctualizaciju treninga za nastavnike i provode ih u saradnji sa obrazovnim institutima u BiH.

Projektni koncept koji je pripremio Tehnički tim odobrili  su referentni obrazovni instituti u BiH koristeći MoU, a potom su dostavljeni Porticusu u Beč na prijedlog za  finansiranje krajem 2017. godine. Cjelokupni vremenski okvir implementacije projekta planiran jeu periodu od  2018-2020; i nakon konačne analize ishoda, može se razmotriti dvogodišnja faza praćenja.

Poželjno je sufinansiranje projekta od strane drugih organizacija ili fondacija sa strateškim fokusom na obrazovanje u BiH. Sadržajno orijentisana struktura i predmetni sadržaj omogućavaju svakom ko-sponzoru da učestvuje u projektu sa jasno  definisanom količinom odgovornosti  koja odgovara njegovom individualnom profilu.

"Iskustveno učenje kroz akciju - stoga akciono orijentisano učenje"

Akciono-orijentisano učenje fokusira se na "doživljaj prakse" i skreće se od čistog prenosa znanja u učenje zasnovano na kompetencijama. Kao rezultat toga, iskustveno učenje stimuliše ključne kompetencije učenika, promoviše njihove kooperativne, komunikativne i demokratske sposobnosti, a takođe i jača motivaciju nastavnika i učenika tokom školskog dana.

U akciono-orijentisanoj nastavi, učenje je održivije jer učenici ne samo da apsorbuju znanje, već i razvijajusamu materiju učenja; oni mogu bolje razumjeti, odražavati i primijeniti stečeno znanje u različitim situacijama. Holističko razumijevanje je rezultat interdisciplinarnog i unakrsnog učenja. Akciono-orijentisana nastava nudi povezivanje intelektualnog, zanatskog i eksperimentalnog / istraživačkog rada.

Osim toga, svaki student/učenik preuzima aktivnu ulogu i postepeno preuzima odgovornost i nezavisnost u procesu učenja. Na taj način učenici, pored neophodnog znanja, internalizuju i visoku samoefikasnost.. Akciono-orijentisana nastava omogućava nastavnicima da odgovore na posebne potrebe učenika i olakšavaju ih pojedinačno u skladu sa njihovim sposobnostima i performansima.

Kooperativni rad omogućava uvođenje i širenje vještina i znanja u timskom radu. Svaki učenik uči da ocijeni kvalitet svog rada i kao i rada drugih. Studenti mogu takođe rangirati i vrednovati sopstvene rezultate.

Učenje se odvija u društvenom kontekstu i namjerno uključuje lokalne strukture kao partnere učenja (u školu) i mjesta učenja (izvan škole).U skladu s time,, bolje su razvijena očekivanja ekonomije u pogledu rada i socijalnih veština budućih radnika. U današnjem radnom okruženju, stručno znanje brzo zastarjeva: to zahtijeva kontinuiranu obuku, stalnu prilagođavanje novog sadržaja i obrazovnih procesa. Timski rad i interdisciplinarni rad su osnova za holistička i inovativna rešenja.

Vaša kontakt osoba je Andrea Mewaldt (mewaldt@open-europe-consulting.eu).

Nove dimenzije ekonomskog i društvenog napretka

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting