Problem fokusirana adaptacija

Decembar 2017

Tim sastavljen od  tri OEC konsultanta i Grant Menadžera iz Porticusa učestvovao je na on-line kursu koji je vodio Centar za međunarodni razvoj pri Univerzitetu Harvard na problem fokusiranom iterativnom prilagođavanju (PDIA).

PDIA opisuje holističku metodologiju za jačanje sposobnosti državnih institucija u zemljama u razvoju (pogledajte publikaciju).

Metodologija podržava konsultantski pristup OEC-a u svim sektorima, blisko sarađujući sa svim lokalnim i međunarodnim zainteresovanim akterima i stavlja fokus na proces (uključujući i duže periode razvoja i implementacije projekata). Ovakav pristup  stvara održiva i prilagođena rješenja gdje je lokalni državni sadržaj naročito važan.

Nove dimenzije ekonomskog i društvenog napretka

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting