Sieć PRORURE w Brukseli

Wrzesień 2018

Na zakończenie projektu PRORURE realizowanego w ramach programu Erasmus+ Andrea Mewaldt (OEC) moderowała w Parlamencie Europejskim dyskusję na temat rozwoju obszarów wiejskich.
Celem Projektu było wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Ostatnim krokiem w rozwoju organizacyjnym, który moderowany był przez OEC, było opracowanie zagadnień i stanowisk dotyczących obszarów wiejskich jako przestrzeni do życia, pracy, gospodarowania, relacji międzyludzkich i kultury. Kwestie te były szeroko omawiane z decydentami kościoła i najważniejszych instytucji na płaszczyźnie europejskiej.
Pierwsze spotkanie w ramach dialogu odbyło się w Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE, kolejne w Parlamencie Europejskim, a ostatnie w Komisji Europejskiej. Obok Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w spotkaniach poruszano również interdyscyplinarne strategie, które mogłyby ożywić obszary wiejskie, przeciwdziałać exodusowi ludności wiejskiej i wzmacniać społeczeństwo obywatelskie. Podkreślono przy tym również duże różnice aktualnie występujące w krajach, których przedstawiciele wzięli udział w projekcie.

New dimensions of economic and social prosperity