Wolontariat

Kwiecień 2018

Andrea Mewaldt wybrana na Prezesa Zarządu Global Partners Bayern.

Global Partners Bayern e.V. to stowarzyszenie przedsiębiorstw różnych branż i rozmiarów, mające na celu rozwój międzynarodowych relacji gospodarczych.
Zadaniem organizacji jest skuteczne pozycjonowanie indywidualnych celów biznesowych w kraju i za granicą. W tym celu członkowie stowarzyszenia wnoszą specjalistyczną dla danego sektora wiedzę i bogate międzynarodowe doświadczenie.
Jako wspólnota interesów podejmująca działania o charakterze międzynarodowym, Global Partners Bayern e.V. tworzy warunki ramowe na różnych przyszłościowych rynkach, na których można następnie łatwiej rozwijać dwustronne relacje biznesowe. Stowarzyszenie stanowi także forum nieformalnej wymiany informacji między jego członkami.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących GPB e.V., prosimy o kontakt z Andrea Mewaldt (mewaldt@open-europe-consulting.eu).

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting