Udział w #WirVsVirus Hackathon

Marzec 2020

#WirVsVirus Hackathon zgromadził w ostatni weekend szerokie grono zainteresowanych, w tym programistów IT i pracowników służby zdrowia. 27 000 uczestników wydarzenia opracowało ponad 100 projektów mających na celu stawić czoło kryzysowi z powodu koronawirusa.

Pandemia COVID 19 zmienia całe nasze życie. OEC w jeszcze większym stopniu jak dotychczas pracuje obecnie, jak wiele innych przedsiębiorstw, w trybie zdalnym. Dystans społeczny jest rzeczą oczywistą. Wszystkie wcześniej zaplanowane wyjazdy są anulowane. Czy obecne sposoby pracy będą miały wpływ na zmianę wykonywania pracy przez przyzwyczajonych do mobilności konsultantów?

Aby sprostać wielu różnym wyzwaniom społecznym w obliczu pandemii we własnym kraju, w Europie i na świecie, potrzebna jest współpraca, empatia, know-how i współtworzenie. Na #WirVsVirus Hackathon opracowano cyfrowe rozwiązania i pomysły, które mają za zadanie pomóc w obecnym kryzysie i po jego przezwyciężeniu np. w prewencyjnej i konwencjonalnej ochronie zdrowia, w rolnictwie podczas zbiorów, w zdalnej edukacji dzieci przebywających w domu, w szeroko rozumianym życiu społecznym i kulturalnym oraz wielu innych obszarach.

Opracowane projekty i zarysowane strategie ich realizacji zostały zamieszczone w postaci filmów video na YouTube tutaj. Obecnie podlegają one systemowi oceny, a najlepsze z nich zostaną sfinansowane przez rząd federalny i wdrożone z korzyścią dla nas wszystkich.

Zespół OEC życzy wszystkim zdrowia i optymizmu!

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting