Skuteczne kształcenie zawodowe możliwe również w formie zdalnej

Wrzesień 2020

Open Europe Consulting przedstawia system zarządzania nauczaniem (LMS) workseed.

Pandemia COVID-19 ujawniła olbrzymie luki w kształceniu zdalnym. Dotyczy to zarówno szkół podstawowych, średnich i wyższych, jak i wszelkich form kształcenia zawodowego.

Wiosną 2020 r. Andrea Mewaldt przy współpracy z dwoma trenerami (Anna Corbet i Stephan Hild) opracowali program szkoleniowy dla osób przekazujących wiedzę (Train-the-Trainer), który ma na celu rozszerzenie kompetencji w zakresie metodyki i dydaktyki w zdalnych formatach kształcenia. Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć na stronie internetowej firmy ti communication GmbH z Regensburga. Program zdążył już być nominowanym do Bawarskiej Nagrody Innowacyjności 2020. Opinie Andrei Mewaldt dotyczące kształcenia na odległość można znaleźć m.in. w gazecie Mittelbayerische Zeitung.

Przy czym koła nie zawsze trzeba wymyślać na nowo. W Skandynawii istnieją już sprawdzone rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. System zarządzania nauczaniem workseed wspiera i udoskonala współpracę szkół zawodowych lub innych instytucji i firm szkoleniowych z zakładami pracy w których odbywają się praktyki zawodowe i praktykantów przez cały okres kształcenia zawodowego. System Workseed jest niezwykle przydatnym i przejrzystym instrumentem oferującym wszystkim zaangażowanym stronom m.in.:

- bazujący na podstawie programowej i kwestiach dydaktyczno-metodycznych zdalny transfer wiedzy;

- wzmocnienie poczucia własnej skuteczności i kompetencji u uczących się

- ocena wyników i osiągnięć u praktykantów

Warto tu też dodać, iż firma workseed już od wielu lat ściśle współpracuje z największymi w Finlandii instytucjami kształcenia specjalnego, co pozwala jej w ramach procesu ciągłego doskonalenia, stale dostosowywać swój system LMS do potrzeb różnych grup docelowych w tym szkolnictwa specjalnego, tak aby inkluzja społeczna była również skuteczna w obszarze szkolenia zawodowego i w miejscu wykonywania pracy.

Platforma workseed dostępna jest w języku niemieckim i angielskim. Więcej informacji na jej temat znajdą Państwo w załączonej prezentacji. Serdecznie zapraszamy również Państwa do bezpłatnej demonstracji możliwości systemu oraz do rozmowy na temat możliwości pozyskania dofinansowania na system zarządzania nauczaniem workseed.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Andreą Mewaldt (mewaldt@open-europe-consulting.eu).

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting