Projekt PRORURE zaprezentowany na Forum Przyszłości w ramach Green Week 2020

Styczeń 2020

Tematem tegorocznego Forum Przyszłości (Zukunftsforum) w ramach Zielonego Tygodnia (Grüne Woche) w Berlinie było "Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich". Na jednym ze specjalistycznych forów zostały przedstawione wyniki projektu PRORURE.

W ramach projektu PRORURE I, który moderowany był przez Open Europe Consulting, stworzono europejską sieć mającą na celu wzmocnienie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. PRORURE II ma natomiast na celu instytucjonalizację sieci PRORURE, tak aby interesy obywateli na obszarach wiejskich w Europie były reprezentowane na płaszczyźnie europejskiej i poprzez to ich głos zaczął się jeszcze bardziej liczyć.

W ramach działań PR projektu na Forum Przyszłości Green Week 2020 w Berlinie, omówiono z ekspertami i zainteresowanymi podmiotami wszelkie wyzwania i możliwości PRORURE.

Temate wolontariatu spotkał się z dużym zainteresowaniem 1200 uczestników imprezy. Forum Przyszłości otworzyła niemiecka minister rolnictwa Julia Glöckner i w swoim wystąpieniu wspomniała między innymi o możliwościach finansowania zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w regionach wiejskich w Niemczech. Podczas wieczornego bankietu, który odbył się w Federalnym Ministerstwie Rolnictwa i Żywności, uczestnicy mieli możliwość pogłębienia interesujących ich zagadnień już w nieco bardziej swobodnej atmosferze.

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting