Profil OEC w bazie danych iMOVE

Czerwiec 2018

Firmie OEC jako dostawcy szkoleń zawodowych, został przyznany znak jakości iMOVE i od teraz jej profil dostępny jest dla Klientów na całym świecie w bazie danych iMOVE.

iMOVE (International Marketing of Vocational Education) to inicjatywa niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF) utworzona w celu umiędzynarodowienia niemieckich usług edukacyjnych i szkoleniowych. Dziś iMOVE jest obszarem roboczym wchodzącym w skład departamentu "Vocational Training International" w Federalnym Instytucie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (BIBB).
Poprzez znak jakości  "Training-Made in Germany" iMOVE wspiera niemieckich dostawców usług szkoleniowych w pozyskiwaniu zagranicznych rynków. Aby zagwarantować jakość prowadzonej bazy danych, widniejące w niej firmy muszą spełniać specyficzne kryteria jakościowe iMOVE.
Z profilem OEC w bazie danych iMOVE mogą się Państwo zapoznać tutaj.

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting