OEC na konferencji BSSSC w Poczdamie

Wrzesień 2017

21 września 2017 r. wzięliśmy udział w XXV Dorocznej Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC) w Poczdamie. Na tym wydarzeniu przedstawiliśmy projekt „Baltic Smart Heating”, wobec którego na zlecenie firmy NODA Inteligent System AB przygotowujemy obecnie aplikację konkursową w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Prezentowany przez nas projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony zarówno Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg (Joint Secretariat), jak i potencjalnych partnerów. W dalszym ciągu zapraszamy do naszego projektu następujące podmioty: dostawców energii, zakłady użyteczności publicznej, gminy, partnerów przemysłowych i ośrodki badawcze. Szkic projektu zostanie złożony do 15 stycznia 2018 r. Menedżerem projektu ze strony OEC jest Pan Andrés Rueda (rueda@open-europe-consulting.eu).

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting