Międzynarodowe spotkanie partnerów w EnergyVille w Belgii

Maj 2018

W maju OEC uczestniczyło w Brukseli w wydarzeniu poświęconym problematyce "Digital Heat". Imprezie towarzyszyła również wizyta studyjna w EnergyVille w Genk w Belgii.

Partnerzy ze świata biznesu i nauki wymieniali poglądy na tematy związane z cyfryzacją i efektywnością energetyczną. Następnie wszyscy w EnergyVille mieli możliwość zapoznać się z różnymi innowacyjnymi strategiami optymalizacji systemów energetycznych. Partnerzy przyjechali z Niemiec, Belgii, Rosji, Łotwy i Szwecji. Dysponują szeroką wiedzą specjalistyczną w zakresie badań i rozwoju,w działaniu miejskich sieci ciepłowniczych oraz obrotem ciepłem.
Celem spotkania było zainicjowanie sieci podmiotów na rzecz cyfryzacji sektora energetycznego. Firmie Open Europe Consulting została zlecona rozbudowa tej sieci i zaplanowanie dalszych wydarzeń w Europie.
Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami lub współpracą w ramach sieci na rzecz dygitalizacji i efektywności energetycznej, prosimy o kontakt z Panem Andréasem Rueda (rueda@open-europe-consulting.eu).

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting