Gratulacje dla Confiserie Michel! – Standard DNK znakomicie sprawdza się również u małych firm

Grudzień 2019

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia nadeszła bardzo dobra wiadomość, że deklaracja DNK naszego Klienta, Confiserie Michel z Neustadt an der Weinstraße, została pozytywnie zweryfikowana a następnie opublikowana w bazie danych Niemieckiego Kodeksu Zasad Zrównoważonego Rozwoju (Deutscher Nachhaltigkeitskodex - DNK).

Bardzo serdecznie gratulujemy Confiserie Michel tego ważnego kroku. W deklaracji DNK firma opisuje m.in. zrównoważony rozwój łańcucha dostaw i procesów produkcyjnych, sposób wspierania pracowników oraz jej zaangażowanie społeczne. Confiserie Michel jest teraz uprawniona do używania loga Użytkownika DNK we wszystkich swoich kanałach komunikacji korporacyjnej. Z deklaracją DNK naszego Klienta można się zapoznać tutaj.

Temat odpowiedzialności społecznej biznesu jest od wielu lat bliski sercu Open Europe Consulting. Od 1 stycznia 2017 roku jesteśmy akredytowanym partnerem szkoleniowym DNK w imieniu Niemieckiej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju (RNE), będąc jednocześnie aktywnie zaangażowanym w zrównoważony biznes. Z naszą deklaracją DNK można się również zapoznać w bazie danych DNK.

Już teraz cieszymy się na możliwość zainspirowania tematem raportowania zrównoważonego rozwoju i związanego z tym procesem uczenia się i zarządzania jeszcze większej ilości firm i organizacji. Chętnie wspieramy kadry zarządzające przedsiębiorstw w obszarze Niemieckiego Kodeksu Zasad Zrównoważonego Rozwoju poprzez szkolenia i doradztwo. Warto tu dodać, że DNK jest uznanym standardem spełniającym wymagania wszystkich dyrektyw UE dotyczących sprawozdawczości niefinansowej.

DNK został ponadto ostatnio wyróżniony przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) nagrodą ISAR 2019. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 30 października 2019 r. w Genewie podczas dorocznej konferencji ISAR (Grupa Robocza "Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości").

Zapraszamy do kontaktu z Panią Andreą Mewaldt: mewaldt@open-europe-consulting.eu.

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting