Fundraising i pozyskiwanie funduszy - bilans na koniec 2019 r.

Grudzień 2019

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem naszych Klientów, OEC od 2020 r. obsadza nowe stanowisko specjalisty ds. fundraisingu. Projekty w obszarze pozyskiwania funduszy muszą być w coraz większym stopniu odpowiadać na Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Niektóre aspekty tego zagadnienia na rynku pozyskiwania funduszy postrzegać należy jednak negatywnie.

W 2019 roku Open Europe Consulting odnotował gwałtowny wzrost liczby zapytań w obszarze działalności "Fundraising & Fundraising Acquisition". Opracowanie gotowych koncepcji projektów, jak również przygotowanie wniosków jest wielowymiarowe i pracochłonne, zwłaszcza w przypadku tworzenia w ramach projektu międzynarodowych konsorcjów partnerskich.

Do tej pory pozyskiwaliśmy głównie dotacje na nasze projekty doradcze, a także obsługiwaliśmy indywidualne zapytania. Z uwagi jednak na fakt, że pod koniec roku 2019 r. uruchomionych zostało kilka ważnych możliwości pozyskiwania funduszy, a my nie mogliśmy przyjąć wszystkich zapytań o pozyskanie dofinansowania ze względu na ograniczenie możliwości przerobowe, postanowiliśmy zatrudnić nowego konsultanta ds. pozyskiwania funduszy.

Obecnie prawie w każdym obszare funkcjonowania można uzyskać wsparcie finansowe. Trzeba tu jednak dodać, że zarówno w sektorze non-profit, jak i for-profit, wnioskowane projekty powinny przyczyniać się do realizacji Agendy 2030, tj. Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Skuteczne poruszanie się w tej problematyce daje nam nasze doświadczenie w uruchomionym już u nas wiele lat temu obszarze biznesowym związanym ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR & Shared Value).

W ubiegłym roku składaliśmy wnioski w ramach takich obszarów jak przedsiębiorczość, robotyka i sztuczna inteligencja, zapobieganie uzależnieniom, praca z Romami czy okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Były one adresowane do organizacji międzynarodowych, programów UE i innych przetargów publicznych, krajowych agencji współpracy rozwojowej, fundacji prywatnych i agencji zatrudnienia.

Dla każdego zapytania analizujemy wszelkie dostępne możliwości finansowania, a w przypadku braku na dany czas odpowiedniego programu, kontynuujemy monitorowanie rynku fundraisingowego. Na życzenie naszych Klientów pomagamy również w tworzeniu konsorcjów, zwłaszcza dla organizacji partnerskich (organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje badawcze).

Po raz pierwszy opracowaliśmy statystyki dla tego naszego obszaru działalności. Z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 1,301 mln EUR i kwotą 1,1 mln wnioskowanych środków aktualnie w kolejnej fazie weryfikacji, nasz bilans jest dość przyzwoity.

W nowy rok chcielibyśmy wkroczyć z dwiema krytycznymi refleksjami, wzywając do przemyśleń osoby decyzyjne w polityce i administracji:

Z niepokojem patrzymy, jak w obszarze przedsiębiorczości w niektórych przypadkach, przy wykorzystaniu różnego rodzaju dotacji zarządzanych przez państwo, powstaje sterowany przez nie rynek. Dotacje dla przedsiębiorstw są oczywiście uzasadnione i chętnie je wspieramy, zwłaszcza jeśli chodzi o innowacje, cyfryzację, inwestycje oraz promocję nowych firm i ich rozwój. Zbyt wiele programów publicznych zakłóca już jednak konkurencję i ingeruje w gospodarkę wolnorynkową. Przyczynia się to do wzrostu biurokracji, czemu się sprzeciwiamy.

W obszarze wsparcia publicznego dla organizacji non-profit coraz większe znaczenie nadaje się pomiarom ilościowym. Konieczność angażowania coraz większej liczby uczestników projektu oraz podejmowania większej ilości działań w ramach dostępnego budżetu zaczyna się coraz bardziej odbijać na jakości i trwałości rezultatów projektu oraz jego długofalowego oddziaływania. Zauważyć należy, że zagraża to również stabilności finansowej partnerów i interesariuszy projektu.

Korzystając z okazji pragniemy podziękować za zaufanie, którym nas Państwo nieprzerwanie obdarzacie i życzyć wszystkim naszym Klientom i Czytelnikom Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku.

Andrea Mewaldt i Zespół OEC

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting