Doradztwo dla start-up’ów w Kolumbii

Lipiec 2019

Jeden z doradców firmy OEC wziął udział w krótkoterminowym projekcie Centrum Międzynarodowej Migracji i Rozwoju (CIM) w Amazonii i napisał podręcznik dla lokalnych przedsiębiorców.

W lipcu i sierpniu firma Open Europe Consulting uczestniczyła w krótkoterminowej misji CIM*, mającej na celu wzmocnienie rozwoju gospodarczego w Kolumbii.

Sam Program CIM wspiera inicjatywy przyczyniające się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w 25 wybranych krajach świata.

Nasz pochodzący z Kolumbii Doradca - Pan Andrés Rueda - podczas swojej czterotygodniowej pracy wolontariackiej opracował praktyczny podręcznik skierowany do założycieli małych firm w mieście Florencia (Caquetá), leżącym w kolumbijskiej Amazonii. Opracowanie ma na celu wsparcie administracji miasta w zakresie wzmacniania ducha przedsiębiorczości oraz mobilizowania do zakładania firm zwłaszcza przez grupy społeczne znajdujące się w niekorzystnej sytuacji.

Grupę docelową podręcznika, ze względu na kontekst polityczny i społeczny, stanowią często osoby mające duże braki w systemie edukacji formalnej. Opracowanie pomyślane jest jako wsparcie dla założycieli firm zarówno pod kątem metodycznym, jak i dydaktycznym - od przygotowania dobrego pomysłu na biznes poprzez napisanie biznesplanu, aż do wdrożania realnego modelu biznesowego. Podręcznik dostarcza ponadto kompleksowych informacji na temat pozyskiwania finansowania dla start-up’ów oraz rejestracji działalności gospodarczej.

Udział w misji CIM wpisuje się strategię firmy OEC mającej na celu zwiększenie swojej aktywności doradczej w krajach Ameryki Łacińskiej, zarówno w sferze projektów biznesowych, jak i tych mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Wszystkich zainteresowanych aktywnością w krajach Ameryki Łacińskiej prosimy o kontakt z panem Andréasem Rueda (rueda@open-europe-consulting.eu , +49 89 23076780).

*CIM jest grupą roboczą Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej GIZ i Federalnej Agencji Zatrudnienia.

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting