Deklaracja zgodności firmy OEC z DNK złożona

Styczeń 2018

Po raz pierwszy w historii OEC opublikowany został jej Raport zrównoważonego rozwoju. Sporządzono go w oparciu o Deklarację zgodności z DNK. Firma OEC jest oficjalnym partnerem szkoleniowym Niemieckiego Kodeksu Zasad Zrównoważonego Rozwoju (Deutscher Nachhaltigkeitskodex - DNK).

Z Deklaracją zgodności z DNK firmy OEC mogą Państwo zapoznać się tutaj.

Niemiecki Kodeks Zasad Zrównoważonego Rozwoju (DNK) stwarza ramy do sporządzania sprawozdań niefinansowych. Jest to niezwykle użyteczne narzędzie dla firm i organizacji - niezależnie od ich wielkości, formy prawnej i  lokalizacji. DNK składa się z czterech obszarów sprawozdawczych (strategia, zarządzanie procesami, środowisko i społeczeństwo) zawierających w sumie 20 kryteriów.

OEC jako oficjalny partner szkoleniowy DNK oferuje przedsiębiorstwom i pozostałym organizacjom fachowe doradztwo dotyczące kwesti raportowania zrównoważonego rozwoju, w tym przygotowywania deklaracji zgodnych ze standardami DNK, co jest warunkiem koniecznym ich publikacji.

W celu uzyskania bliższych informacji zachęcamy Państwa do kontaktu z Panią Andreą Mewaldt (mewaldt@open-europe-consulting.eu).

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting