Pilietinės visuomenės stiprinimas kaimo vietovėse

Sausis 2017

Šį mėnesį patvirtintas ir sėkmingai startavo ERASMUS + programos projektas "Pro Rural Europe" (PRORURE).

PRORURE tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę kaime. Vadovaujant Tarptautinės kaimo plėtros tarnybai (IPL), devynios organizacijos iš Europos apjungė jėgas, kad keistųsi koncepcijomis ir geriausia praktika aktyvaus dalyvavimo kaimo vietovėse didinimui, įgyvendinant vietinės reikšmės bandomuosius projektus ir įtinklinant savo veiklas.

OEC rėmė projekto paraiškos teikimo finansavimui procesą, o dabar vykdo tinklų kūrimo diskusijas Europos lygiu. Ši tema yra ”Atsakingos ir solidarios Europos” dalis, kuri jau buvo aptarta kick-off renginyje 2016 m. pabaigoje. Visose projekto Partnerystės šalyse vyks eilė teminių susitikimų, kurių baigiamasis bus suorganizuotas 2018 rugsėjį Briuselyje, dalyvaujant atstovams iš Europos Komisijos.

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting