Patyriminio mokymosi įvedimas Bosnijoje ir Hercegovinoje

Spalis 2017

Atstovaudama "Porticus Viena" fondą kaip pagrindinį projekto rėmėją ir glaudžiai bendradarbiaudama su koordinuojančiaja Civilinių reikalų ministerija Bosnijoje ir Hercegovinoje, "Open Europe Consulting" - konsultacinė kompanija iš Miuncheno, kuriai vadovauja ponia Andrea Mewaldt, kuria nacionalinę "Patyriminio mokymosi įvedimo į formaliojo ugdymo procesą Bosnijoje ir Hercegovinoje" koncepciją. Koncepcija pradėta kurti 2016 m. ir užbaigta 2017 m. pabaigoje.

Šiuo metu visi projekto koncepcijos darbai yra bendrai vykdomi šių institucijų: Bosnijos civilinės ministerijos Švietimo departamento; visų švietimo ministerijų šalyje: 10-ies kantonų švietimo ministerijų Bosnijos ir Hercegovinos federacijoje, Serbijos Respublikos švietimo ministerijojos, Brcko apygardų švietimo departamento ir Bosnijos ir Hercegovinos federalinė švietimo ministerijos. Unikalus visos šalies atsakingiausių  institucijų įtraukimas, kuris įveikia atskirų švietimo sistemų kliūtis.

Po vieną atstovą iš kiekvienos atsakingos institucijos pateko į taip vadinamą "techninėje komandą", kuriai vadovavo OEC, būdama atsakinga už būsimo viso projekto turinio rengimą. Kiekvienas atstovas reguliariai dalyvavo gyvose darbo sesijose arba tarp  susitikimų dirbo specialiai sukurtoje internetinėje platformoje "Projectplace".

Projekto tikslas ir pagrindinis dėmesys skiriamas mokytojų rengimui, kuris apima mokymo ir mokomųjų medžiagų rengimą ir teikimą, bei tiesioginį į veiksmą orientuoto mokymo įvedimą į Bosnijos ir Hercegovinos pradines mokyklas.

Vietos nevyriausybinės organizacijos, taip pat regioniniai ir tarptautiniai ekspertai integruoja savo patirtį į Patyriminį mokymąsi, rengdami mokytojų tolesnių mokymų konceptus ir bendradarbiaudami su švietimo institucijomis visoje šalyje.

Techninės grupės parengta projekto koncepcija turi būti patvirtinta Susitarimo Memorandumu tarp atsakingų BiH mokymo įstaigų, ir vėliau, 2017 m. pabaigoje pateikta fondo "Porticus Vienna" finansavimui. Projekto įgyvendinimo laikotarpis numatytas 2018-2020 m. Po galutinės rezultatų analizės gali būti svarstomas dvejų metų stebėjimo etapas.

Pageidautinas bendras finansavimas iš kitų organizacijų ar fondų, teikiančių strateginį dėmesį švietimui Bosnijoje ir Hercegovinoje. Į turinį orientuota struktūra ir su temomis susijęs turinys leidžia kiekvienam rėmėjui dalyvauti projekte su apibrėžta suma, atitinkančia jo individualų profilį.

"Patyriminis mokymasis per praktinę veiklą ir reiškia į veiklą orientuotą mokymąsi“

Į veiksmus orientuotas mokymasis grindžiamas požiūriu "patirtis darant" ir skiriasi nuo gryno žinių perdavimo per kompetencijomis pagrįstą mokymąsi. Todėl patirtinis mokymasis skatina pagrindinius mokinių gebėjimus, skatina jų kooperacinius, komunikacinius ir demokratinius gebėjimus, taip pat stiprina mokytojų ir mokinių motyvaciją mokytis.

Į veiksmus orientuotame mokyme mokymasis yra tvaresnis, nes mokiniai ne tik sugeria žinias, bet ir sukuria savą mokymosi turinį; jie gali geriau suprasti, atspindėti ir pritaikyti įgytas žinias skirtingose ​​situacijose. Holistinis supratimas yra tarpdisciplininio ir tarpusavyje susieto mokymosi rezultatas. Į veiklą orientuotas mokymas siūlo intelekto, amatų ir eksperimentinio-tiriamojo darbo ryšį.

Be to, kiekvienas studentas aktyviai dalyvauja ir mokosi palaipsniui prisiimti atsakomybę ir savarankiškumą už savo mokymosi procesą. Tokiu būdu mokiniai įgyja ne tik reikalingas žinias, bet taip pat vysto asmeninį efektyvumą įvairiose praktinėse situacijose. Toks mokymasis leidžia mokytojams reaguoti į konkrečius mokinių poreikius ir skatinti jų tobulėjimą, atsižvelgiant į individualius gebėjimus ir rezultatus.

Darbas kooperauojantis leidžia įgyti žinių ir įgūdžių bei tobulinti komandinį darbą. Kiekvienas mokinys mokosi įvertinti savo ir kitų darbo kokybę. Mokiniai taip pat gali vertinti ir reitinguoti savo rezultatus.

Mokymasis vyksta visuomenės kontekste ir sąmoningai įtraukia vietos struktūras kaip mokymosi partnerius (mokykloje) ir kitas mokymosi erdves (ne mokykloje). Be to, geriau išvystytomi ekonominiai, darbiniai bei socialiniai įgūdžiai, kurių reikia tvariai visuomenei. Šiandienos darbo aplinkoje ekspertų žinios greitai sensta. Tam reikia nuolatinio mokymosi, nuolatinio prisitaikymo prie atsinaujinančio turinio ir procesų pokyčių. Komandinis darbas ir tarpdisciplininis darbas yra holistinių ir novatoriškų sprendimų pagrindas.

Asmuo kontaktams: Andrea Mewaldt (mewaldt@open-europe-consulting.eu).

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting