Naobrazba o robotici u Tuzli

lipnja 2016

„Kick-off“ sastanak za projekt Masterwerka d.o.o. U Tuzli / Bosna i Hercegovina, poduzeće iz Münchena, uspostavlja njemački Centar za razvoj kompetencija u oblasti robotike (DKR). Nakon otvaranja, iduće godine, lokalni treneri u robotici će biti osposobljeni i bit će provođeni pilot tečajevi izobrazbe za studente i strukovne radnike metalne industrije. Lokalni kooperacioni partner za razvitak kurikuluma jeste Sveučilište u Tuzli. Projekt je podržan preko Saveznog ministarstva za gospodarsku suradnju i razvitak (BMZ) i proveden je od strane „sequa GmbH“. OEC je savjetovao pri razvoju koncepta projekta i kod predlaganja fondova za apliciranje.

Nove dimenzije ekonomskog i društvenog napretka

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting