Izgradnja konzorcija za Interegg BSR s partnerskim sastankom u Kopenhagenu

veljače 2018

Priprema aplikacije unutar Interreg BSR, uz ulogu OEC-a u izgradnji konzorcijuma. Kao rezultat toga, partneri iz konzorcijuma dolaze iz osam država Baltičkog regiona (BSR), uključujući i Rusiju.

U Kopenhagenu je održan zajednički sastanak u Odjelu za zaštitu životne sredine UN-a, a sastanak o partnerstvu bio je važan korak na putu ka kompletiranju prijave. Konačno, konzorcijum uključuje projektne partnere i pridružene partnere iz osam susednih baltičkih zemalja, sa jednim partnerom iz Kopenhagena kao vodećim, nekoliko opština, uključujući Gdansk i St. Petersburg, kao i dva univerziteta, preduzeća i nevladine organizacije.

Ako ste zainteresovani za formiranje odgovarajućeg međunarodnog i / ili međusektorskog konzorcijuma za vaš projekat, rado ćemo vam pomoći kao konsultant u ovom procesu.
Kontakt: g. Andrés Rueda (rueda@open-europe-consulting.eu).

Nove dimenzije ekonomskog i društvenog napretka

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting