OEC na najvećem sajmu infrastrukture Srednje i Istočne Europe

April 2017

Od 9. do 11. maja predstavljamo švicarsko preduzeće iNovitas AG sa štandom na stručnom sajmu za izgradnju cesta Autostrada-Polska u Kielceu (Poljska).

iNovitas AG je visoko specijalizirani davatelj usluga u području cestovne i željezničke infrastrukture. Proizvod, jedinstveni servis infra3D, pruža kupcima 3D sliku sa izravnim podacima na zaslon visoke rezolucije. Proizvod pojednostavljuje kako građevinsko projektiranje i izgradnju infrastrukture, tako i njihovo upravljanje i održivost.

Open Europe Consulting prati ulazak tvrtke iNovitas AG u Poljskoj na tržište.

Nove dimenzije ekonomskog i društvenog napretka

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting