Izgradnja konzorcija za Interegg BSR s partnerskim sastankom u Kopenhagenu

Februar 2018

Priprema aplikacije unutar Interreg BSR, s ulogom OEC-a u izgradnji konzorcija. Kao rezultat toga, konzorcijski partneri dolaze iz osam država Baltic Sea Region (BSR), uključujući Rusiju.

Partnerski sastanak održan je u Kopenhagenu u Odjelu za zaštitu okoliša UN-a, a partnerski sastanak bio je važan korak na putu za dovršetak prijave. Konačno, konzorcij uključuje projektne partnere i pridružene partnere iz osam susjednih zemalja Baltika, s jednim UN partnerom iz Kopenhagena kao vodećim, nekoliko općina, uključujući Gdanjsk i St. Petersburg, kao i 2 sveučilišta, poduzeća i nevladine organizacije.

Ako ste zainteresirani za formiranje prikladnog međunarodnog i / ili međusektorskog konzorcija za vaš projekt, rado ćemo Vam pomoći kao konsultanti u tom procesu.
Kontakt: g. Andrés Rueda (rueda@open-europe-consulting.eu).

Nove dimenzije ekonomskog i društvenog napretka

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting