Četvorostruki međusektorski pristup i inovacije u malim i srednjim preduzećima

Mart 2019

Pročitajte zanimljivu magistarsku tezu gospođe Marie Frizen koja je razvijena uz podršku Open Europe Consulting.

OEC pruža studentima podršku u pisanju diplomskih ili magistarskih studija u našoj kompaniji. Studenti stiču direktan uvid u naš konsultantski rad, a OEC tim ima koristi od novih, osvežavajućih perspektiva akademske zajednice.

Ovom prilikom želimo predstaviti magistarski rad Marije Frizen na temu "Četvrostruki međusektorski pristup i inovacije u malim i srednjim poduzećima".

Glavni rezultati rada opisani su u sažetku:

"Da bi ostali konkurentni, mala i srednja preduzeća (MSP) trebaju ojačati svoje inovacijske kapacitete, te u skaldu sa time magistarska teza ispituje u kojoj mjeri međusektorska saradnja zasnovana na pristupu četiri heliksa može poboljšati inovacije malih i srednjih preduzeća. Pet odabranih projekata iz programa finansiranja EU "Interreg B" i dvanaest intervjua sa stručnjacima istražuju kako mala i srednja preduzeća mogu proširiti svoje vještine i inovacijske resurse kroz otvorenu razmjenu znanja na više razina.Vještine i inovacije u takvom okruženju istovremeno donose koristi svim partnerima u suradnji, a rad dalje opisuje faktore uspjehe i prepreke za saradnju na polju društvenih i tehnoloških inovacija u istraživanju i razvoju, i pružaju vrijedan doprinos održivom ekonomskom rastu, koji može, u skladu s ciljevima Europske unije, dovesti do većeg prosperiteta i koherentnosti. "

Ovdje možete preuzeti punu magistarsku tezu.

Čestitamo gđici Frizen na uspješnom masteru poslovne administracije i želimo joj puno uspjeha u njenoj budućoj karijeri.

Andrea Mewaldt i OEC tim

Nove dimenzije ekonomskog i društvenog napretka

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting