Szkolenia i doradztwo przenikają się coraz bardziej

Styczeń 2019

Statystyka szkoleń pokazuje niezwykle udany dla nas rok 2018.

Biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby naszych Klientów, w coraz większym stopniu dostrzegamy słuszność łączenia obszaru szkoleniowego z doradczym.  Nasze warsztaty i treningi przygotowywane są pod indywidualnym kątem danego Klienta i mają zawsze charakter doradczy. Jesteśmy zdania, że obie dziedziny doskonale się uzupełniają i wzbogacają. W formatach treningowych i coachingowych obserwujemy trend do ich odbywania w mniejszych grupach (1 do 4 osób). W obszarze doradztwa natomiast rośnie różnorodność formatów i form mieszanych.

W tym roku po raz pierwszy przygotowaliśmy dane statystyczne. Nasze szkolenia i coachingi w dziedzinie komunikacji międzykulturowej, treningi zespołów międzynarodowych i indywidualne przygotowania dla ekspatów oraz szkolenia dla rodzin udających się zagranicę, cieszyły się w 2018 roku szczególnym powodzeniem wśród naszych Klientów. Miło jest nam Państwa poinformować, że w tym obszarze odnotowaliśmy wzrost o 56%.

Treningi i warsztaty prowadzone są przez nas w całej Europie. Chętnie również w samym kraju docelowym, aby włączyć bezpośrednie doświadczanie uczestników danego kręgu kulturowego do formatu szkolenia. Przygotowujemy m.in. menedżerów z Niemiec i innych krajów do skutecznego funkcjonowania na rynku m.in. polskim, litewskim, węgierskim, rumuńskim, serbskim, rosyjskim, wspieramy zespoły międzynarodowe, jak np. w 2018 r. austriacko-chorwacki Joint Ventures oraz top-menedżerów przy ich przenosinach na nowe rynki, jak np. w 2018 r. wysokiego menedżera ze Szwajcarii przy przenosinach z Chin do Polski. Coraz większym powodzeniem wśród naszych Klientów cieszą się również nasze cykle seminariów z zakresu „Wartości w przedsiębiorstwach”, „Zrównoważonego rozwoju” oraz „Wolontariatu pracowniczego”.

W naszej działalności doradczej pracujemy zazwyczaj w różnych formatach warsztatowych z wieloma międzynarodowymi interesariuszami. Zastosowanie interaktywnych i kreatywnych metod jest szczególnie owocne w takich obszarach jak rozwój strategiczny i organizacyjny. Adaptujemy je zwykle ze sprawdzonych metod szkoleniowych. Ponadto organizujemy i moderujemy wielojęzyczne konferencje, fora dialogu, specjalistyczne imprezy branżowe i sympozja, dyskusje w obrębie grup fokusowych, ewaluacje, etc.   Jesteśmy również powoływani do różnych ciał doradczych, gdzie chętnie wnosimy nasze kompetencje doradcze oraz metodykę.

Wszystkie formaty treningowo-warsztatowe podlegają regularnej ewaluacji. W 2018 r. oceniło nas w sumie 922 uczestników na średnią notę 1,28 (w skali 1-bardzo dobry – 5-słaby). Dziękujemy za tak dobry feedback i już teraz cieszymy się z kolejnych ciekawych zadań.

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting