Opracowanie strategii rozwoju na rzecz wzmocnienia wspólnot romskich w Słowacji

Czerwiec 2019

Na zlecenie Konferencji Episkopatu Słowacji, OEC wraz z powołaną grupą roboczą opracowuje strategiczne wytyczne dotyczące pracy duszpasterskiej i socjalnej w społecznościach romskich.

Szacuje się, że w ok. 5,4 milionowej Słowacji mieszka ok. 500 000 Romów. Najczęściej osady romskie znajdują się we wschodniej Słowacji, która należy do najsłabiej rozwiniętych gospodarczo obszarów kraju. Większość rodzin romskich żyje z zasiłków państwowych.

Kościoły rzymskokatolicki i greckokatolicki są bardzo zaangażowane w działalność w wioskach romskich.

Podczas pierwszych warsztatów strategicznych w Bratysławie poruszono m.in. problematykę duszpasterstwa zorientowanego kulturowo, budowania potencjału i sieci kontaktów oraz działań mających na celu generowanie dochodów i równych szans Romów w systemie edukacji.

Powołana grupa robocza zaproponuje również strategie służące skutecznemu informowaniu o wykonanej już pracy, szczególnie w gminach i innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Przygotowywana przez członków grupy roboczej pierwsza konferencja na temat duszpasterstwa Romów na Słowacji odbędzie się w Bratysławie 21 września br. Będzie ona niejako pierwszym elementem składowym projektu. Na wydarzeniu oczekiwani będą przedstawiciele kościoła, polityki i społeczeństwa zarówno z kraju, jak i zagranicy (Węgry, Rumunia, Ukraina).

Kolejne warsztaty strategiczne odbędą się w lipcu br. we wschodniej Słowacji - w miejscowości Humenné. W czasie tych warsztatów planowana jest wizytacja wiosek romskich.

Aby uzyskać więcej informacji o opisywanym projekcie prosimy o kontakt z Panią Andreą Mewaldt (mewaldt@open-europe-consulting.eu, +49 89 23076780).

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting