OEC podpisała „Kartę Różnorodności“

Wrzesień 2018

Podpisując ten dokument deklarujemy aktywne zaangażowanie w ideę różnorodności w naszej firmie. „Karta Różnorodności“ jest inicjatywą służącą upowszechnianiu idei różnorodności w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Jako sygnatariusz zobowiązujemy się do dalszego promowania, szanowania i uwzględniania idei różnorodności oraz utrzymywania takiego środowiska pracy i życia, które wolne jest od uprzedzeń i dyskryminacji oraz gwarantuje wszystkim równe szanse.
Kultura korporacyjna OEC opiera się na wzajemnym szacunku. Jesteśmy międzynarodowym zespołem w ramach którego posługujemy się różnymi językami oraz posiadamy różne talenty, zdolności i mocne strony. To wszystko sprawia, że możemy w sposób optymalny doradzać naszym Klientom, również w aspektach międzykulturowych.
Podpisując kartę, wyraźnie artykułujemy nasz sprzeciw wobec postępującej eskalacji wykluczenia i dyskryminacji w Niemczech i całej Europie.
„Kartę Różnorodności” objęła swoim patronatem kanclerz Niemiec dr Angela Merkel. Dokument ten podpisało już ponad 3000 firm i instytucji.

New dimensions of economic and social prosperity