Konferencja "Cyfryzacja sieci ciepłowniczych w BiH"

Październik 2018

Dnia 2 października 2018 r. w Sarajewie OEC wraz z firmą NODA Intelligent Systems i IGT (Institut na gasnu tehniku) zorganizowały konferencję specjalistyczną poświęconą tematyce cyfryzacji sieci ciepłowniczych w BiH.

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami komunalnymi, instytutami i uczelniami technicznymi. Program konferencji wypełniony był wieloma ciekawymi wykładami oraz wizytą studyjną w KJKP Toplane (dostawca energii dla Sarajewa).

Implementacja inteligentnych sieci grzewczych jest odpowiednią receptą na zmniejszenie zużycia energii. To z kolei ma wpływ na zmniejszenie silnego zanieczyszczenia powietrza w miesiącach zimowych. Miasto Sarajewo niedawno podpisało umowę ramową z UNDP na konsekwentne przeistaczanie miasta w miasto inteligentne (Smart city). Tak więc inicjatywa związana z cyfryzacją ciepłownictwa sieciowego pojawia się we właściwym czasie.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji na temat efektywności energetycznej i cyfryzacji oraz realizacją u Państwa inicjatyw służących oszczędzaniu zasobów i środowiska naturalnego, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt z Panem Andrésem Ruedą (rueda@open-europe-consulting.eu).

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting