Ewaluacja oddziaływania projektu unijnego „Let’s CHANGE”

Październik 2018

23 i 24 października 2018 r. w Berlinie udanie zainaugurowany został projekt UE "Let’s CHANGE". Projekt ma na celu walkę z praktykami okaleczania żeńskich narządów płciowych w Europie. OEC odpowiada za ewaluację oddziaływania tego projektu.

Klitoridektomia to ogólnoświatowa praktyka - patrz mapa. Projekt "Let’s CHANGE" chce dotrzeć do praktykujących ten proceder wspólnot diasporalnych w Europie. Zaplanowane w jego ramach działania obejmują: szkolenie „agentów zmian”, którzy pracować będą lokalnie z dotkniętymi kobietami, a także seminaria szkoleniowe dla przyszłych trenerów wywodzących się wśród profesjonalistów. Celem jest holistyczne wzmocnienie i wsparcie dotkniętych dziewcząt i kobiet oraz podnoszenie świadomości na temat zdrowotnych, psychospołecznych, a czasem nawet śmiertelnych konsekwencji klitoridektomii.

Kierownictwo projektu objęła organizacja Terre des Femmes (Berlin), partnerami projektu są Plan International Deutschland (Hamburg), holenderska organizacja FSAN (Amsterdam) i francuski NGO Equipop (Paryż). Organizacje partnerskie udowadniają, że istnieje długotrwała potrzeba wprowadzenia zrównoważonych zmian w celu zakazania FGM/C. „Let’s CHANGE” jest niejako nadbudową 2 poprzednich projektów. Tym ważniejsza jest teraz ewaluacja jego oddziaływania. Wyniki ewaluacji dostępne będą za ok. dwa lata, po zakończeniu projektu.

Jeśli są Państwo zainteresowani, aby również Państwa międzynarodowy projekt został poddany profesjonalnej ewaluacji, prosimy o kontakt z Panią Pavliną Vujovic (vujović@open-europe-consulting.eu) i Andreą Mewaldt (mewaldt@open-europe-consulting.eu).

New dimensions of economic and social prosperity

Erfahrungen & Bewertungen zu Open Europe Consulting